پارس ازن

  • یونیت تولید و تزریق ازن در اب نصب شده روی شاسی

  • ازن ژنراتور 20 گرم در ساعت باتکنولژی کرنا دیسشارژ های فرکانس هواخنک مدل قابل نصب روی دیوار

  • ازن ژنراتور 40 گرم در ساعت تکنولژی کرنا دیسشارژ کلد پلاسما با بدنه استنلس استیل

  • ازن ژنراتور 40 گرم درساعت با تکنولژی کرنا دیسشارژ کلد پلاسما

  • ازن ژنراتور 20 گرم در ساعت تکنولژی کرنا دیسشارژ کلد پلاسما با بدنه استنلس استیل

  • ازن زنراتور 20 گرمی کرنا دیس شارژ کلد پلاسما مجهز به فلو متر تنظیم دبی ازن خروجی

  • ازن ژنراتور ازمایشگاهی با قابلیت تنظیم دبی و فشار اوزن خروجی

  • ازن ژنراتور قابل حمل جهت ضد افونی کردن هوا

  • ازن ژنراتور مدل cm10 - های فرکانس – هوا خنک – قابل نصب روی دیوار