پارس ازن

کاربرد ازن در کشتارگاه ها ، صنعت شیلات ،گوشت و مرغ بسته بندی