پارس ازن

ازن ژنراتور مدل cm10 - های فرکانس – هوا خنک – قابل نصب روی دیوار