پارس ازن

ازن زنراتور 20 گرمی کرنا دیس شارژ کلد پلاسما مجهز به فلو متر تنظیم دبی ازن خروجی