پارس ازن

چرا ازن برای تصفیه آب از کلر بهتر است؟

ازن در زمینه  تصفیه آب بیش از 3000 بار سریعتر از کلر عمل میکندو بر خلاف کلرهیچ محصول فرعی مضردر آب باقی نمیگذارد و در صورت عدم استفاده ،  ازن سریعا به اکسیژن خالص تبدیل میشود.

تصفیه شیمیائی آب اثرات شیمیائی بلند مدتی بر محیط میگذارد که بعضی از آنها منفی هستند اما ازن تاثیر منفی بر محیط ندارد.

ازن قویترین سریعترین و تجاریترین ضد عفونی کننده و اکسید کننده در دسترس برای تصفیه آب است.

واکنش های اکسیداسیون ازن چندین هزار بار نسبت به کلرین سریعتر در تخریب باکتری ها ویروس ها مخمرها کپک کیست و اکثر ارگانیزم ها و ترکیبات غیر ارگانیک عمل میکند.

در زمینه مقایسه ،  ازن میتواند تمام پاتوژن های تولیدی از سوی آب را تصفیه کند در حالی که کلر این توانائی را ندارد.

ازن میتواند در محل توسط ژنراتور تولید شود و احتیاج به انبار روزمره ندارد.شما ممکن نیست در معرض دوزهای بالای ازن  قرار بگیرید زیرا ازن استفاده نشده از سطح آب خارج شده و به اکسیژن تبدیل میشود.

ضد عفونی کردن از طریق ازن به  آب وابسته نیست و علاوه بر این افزودن ازن به آب در مقدار  آب بی تاثیر است.

تکنولوژی ساده  استفاده از ازن در تصفیه آب یک روش مدرن ایمن دوستدار طبیعت و هنرمندانه  برای جایگزینی روشهای سنتی تصفیه آب است .

 

مزایای استفاده از ازن

 

 

1-  ازن باکتریها کپکها مخمرها قارچها و اسپورها را نابود میکند و ویروسها و کیستها را غیر فعال میکند.

2- ازن چربیها و دیگر ترکیبات انرا اکسید و نابود میکند.

3- ازن میتواند مواد شیمیائی نا ملایم مثل کلر را به طور موثر از بین ببرد.

4- ازن در نقش یک کمک کننده به میکرو فلوکولنت ظاهر میشود و در حذف مواد معدنی مثل آهن و منگنز کمک میکند.

5- ازن هیچ طعم و بوی شیمیائی بدی بر جا نمیگذارد.

6- ازن محلول در آب نه تنها پوست بینی و گوشها را تحریک نمیکند بلکه هیچ ترکیب شیمیائی بر پوست شما بر جا نمیگذارد.

7- ازن میتواند مصرف کلرین و برمین را به حد اقل برساند که باعث صرفه جوئی مالی میشود.

8- ازن توسط ژنراتور در محل تولید میشود.

9- تاثیرات ازن براحتی اندازه گیری میشود

10- ازن بر خلاف روشهای شیمیائی تصفیه آب ،  بر روی کیفیت آب اثرسوء ندارد.

11- ازن کمتر از کلر در آب موجب خوردگی میشود.

12- آب ازن زده شده 9/99 باکتریها را نابود میکند.

پارس ازن