پارس ازن

جدیدترین روش ضد عفونی آب سالن های دامداری و تجهیزات شیردوشی

موارد استفاده از ازن

1: استریل آب مصرفی

2: استریل و شستشوی آبخوری ها با آب ازن

3: کاهش حشرات با شستشوی سالن های دامداری با آب ازن

4: استریل شیر دوشها به وسیله آب ازن

5: استریل مخازن نگهداری شیر وخطوط لوله (CIP)

 

مزایا

1: کاهش ورم پستانی عفونتهای داخلی

2: کاهش بار میکربی شیر

3: کاهش و از بین رفتن حشرات

4: بهبد کیفیت گوشت به دلیل کم و یا عدم استفاده از آنتی بیوتیک ها

5: کاهش هزینه های  جاری خرید مواد ضد عفونی کننده

 

 سازمانهای تائيد كننده استفاده از ازن
1- سازمان غذا و داروی امريكا·· FDA

2- آژانس حفاظت محيط زيست···· EPA
3- سازمان سلامتي شغلی آمريكا·· OSHA
4- سازمان غذایی دارویی اروپا···· ADEC
5- معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشكی ايران