پارس ازن

کاربردازن در دامداری ها و واحد های شیردوشی و پرورش طیور

کاربردازن در دامداری ها و واحد های شیردوشی و پرورش طیور

فضای داخلی محیط پرورش دام و طیور، همواره تحت تاثیر گازهای ناشی از فضولات دام مانند آمونیاک، اسید سولفوریک، اسید کربنیک، گاز متان و... می‌باشد که بار آلودگی زیادی چه از نظر عفونی و چه از نظر بو و جذب حشرات و بیماری‌های ناشی از این آلودگی برای دام و طیور و کارکنان در آن محیط دارد. گاز ازن به سادگی همه این بار آلودگی را اکسید نموده و بوهای مضر را از بین می برد که علاوه بر افزایش سلامتی دام و طیور و همچنین کارکنان موجب کاهش جذب حشرات مثل مگس و سوسک به این محیط می‌شود. در چنین وضعیتی هضم کاملتر و جذب مواد غذایی بهتر صورت می‌گیرد. بنابراین باعث افزایش قابل ملاحظه در راندمان تولید خواهد شد. با ازن زنی آب مصرفی دام و طیور، می توان میزان بهره‌وری را افزایش داد چرا که ازن از انتقال باکتری‌هایی همانند سالمونلا و اشرشیاکلی از طریق آب مصرفی جلوگیری کرده و موجب کاهش اسهال و انتقال آن به دیگر دام‌ها خواهد شد.

موارد استفاده از ازن در دامداری‌ها:

    ضد عفونی مخازن نگهداری شیر و خطوط لوله CIP

    ضد عفونی شیردوش‌ها به وسیله آب ازن دار

    ضد عفونی و شستشوی آبخوری‌ها با آب ازن دار

    ضد عفونی آب مصرفی برای شرب و شستشوی دام

    ضد عفونی سطوح، کف سالن‌ها، بطری‌ها و تانکرهای حمل شیر

    استفاده از ازن در سیستم مهپاش نصب شده روی آخورها و محیط شیر دوشی

مزایای ازن در محیط دامداری‌ها:

    کاهش و از بین رفتن حشرات

    بهبود کیفیت گوشت و شیر به دلیل کاهش و یا عدم استفاده از آنتی بیوتیک‌ها

    کاهش ورم پستان و عفونت‌های داخلی

    کاهش هزینه‌های جاری مواد ضد عفونی کننده

    کاهش بار میکروبی شیر

موارد استفاده از ازن در پرورش طیور:

    حذف انتقال پاتوژن‌های بیماریزا از طریق آب و هوا به طیور

    کاهش هزینه‌های مربوط به واکسیناسیون و مصرف دارو

   افزایش در سرعت وزن گرفتن در سیکل رشد

   افزایش اکسیژن محلول در آب که موجب بالارفتن مقاومت طیور در برابر حرارت و افزایش دماست.

   ازن منجر به تخریب گاز آمونیاک، متان و سایر ترکیبات گازی مضر در سالن‌های پرورش می‌شود که این امر منجر به ایجاد محیط سالم برای کارکنان و طیور شده و از انتشار بیماری‌ها از طریق هوا جلوگیری می‌کند.

    جلوگیری از ژلاتینی شدن آب به هنگام واکسیناسیون و افزودن ویتامین‌ها به آب